Stichting Doe Maar!, gevestigd aan Hoptilsterdyk 28, 9027BE Hilaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dezeprivacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.stichtingdoemaar.nu
Hoptilsterdyk 28, 9027BE Hilaard
06 36 12 50 60

Julia Vellinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Doe Maar! Hij/zij is te bereiken via info@stichtingdoemaar.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Doe Maar! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingdoemaar.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Doe Maar! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Doe Maar! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Doe Maar! verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Doe Maar! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Doe Maar! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingdoemaar.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Doe Maar! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Doe Maar! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stichtingdoemaar.nu. Stichting Doe Maar! heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de
adresbalk.

Over Julia Vellinga

Hallo! Mijn naam is Julia Vellinga en ik ben 31 jaar oud. Een aantal jaren (bijna 7 jaar alweer) geleden heb ik de opleiding Social Work afgerond op de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Inmiddels ben ik al een aantal jaartjes werkzaam binnen het Sociale Domein. Naast deze stichting ben ik werkzaam voor MDT Divers en het jongerenwerk in gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen en heb ik al heel wat leuke projecten opgezet.

Voor mij is het altijd heel duidelijk geweest dat ik met jongeren en of kinderen wilde werken. De energie, het constant weer nieuwe dingen uit willen proberen, ervaring op willen doen, innoveren, nieuwsgierigheid, vol zitten met dromen, nieuwe ideeen bedenken, omdat je wilt ontdekken wat je uit jezelf kunt halen vind ik een heel leuk proces en kom ik veel tegen bij deze doelgroep en natuurlijk ook bij mezelf. En als dat er ‘nog’niet helemaal is, vind ik het erg leuk om dat aan te wakkeren, of iemand net even over het drempeltje te krijgen.

Met trots kan ik zeggen dat deze Stichting van de grond is. We gaan los! Ik heb ontzettend veel zin om met Nivien en Sylvia samen te werken. Twee meiden die ik ben tegengekomen in het werkveld en waar het mee klikt! Niks meer aan DOEN, zou ik zeggen.

Het idee van een eigen stichting is voor mij begonnen omdat ik merkte dat het erg lastig kan zijn om de juiste wegen te vinden bij het opzetten van een project en/of onderneming. Toch zijn er zoveel mogelijkheden en daarnaast ook dingen die belangrijk zijn om te weten. Daar wil ik graag bij ondersteunen. Bovendien wil ik met deze stichting een speelveld creeeren, waarin je ook ruimte hebt om te spelen en ervaring op te doen en je eigen creatieve ideeen, waar je misschien al even mee rondloopt, om te zetten naar een concreet plan. Ik wil je met de Stichting ruimte geven om je plan authentiek te houden, dicht bij jezelf, zonder dat je aan allemaal eisen moet voldoen bij ons. ‘Let’s keep it simple’ en maak er wat moois van! Als jij jouw hart durft te volgen, met passie aan je creatieve processen wilt werken en gemotiveerd bent, ben je bij mij en bij deze stichting aan het goede adres. Hopelijk tot gauw!

Liefs, Julia

Dit zal sluiten in 0 seconden

Over Nivien Maaty

Mijn naam is Nivien Maaty. 30 jaar jong of oud. Ik woon in Harlingen. Ik ben trotse moeder van 2 prachtige zoons, waar ik super veel energie en kracht van krijg en heel veel liefde. Ik werk als jongerenwerker bij Jongerenwerk Harlingen.

Ook begin ik aan de opleiding Social work op het HBO. Mega leuke uitdaging om in het sociale veld te komen werken. Door mijn levenservaring haal ik nu voldoening uit het jongeren helpen met hun persoonlijke ontwikkeling, hen een boost te geven in hun zelfvertrouwen en eigen kunnen en om samen project op te starten. Dit is de reden dat ik me bij Stichting Doe Maar! heb aangesloten.
Wat vind ik gaaf aan Stichting Doe Maar!? Dat is toch jongeren de mogelijkheid geven om creatieve, authentieke en eigen ideeën werkelijk te maken, door middel van projecten. Ik zou zeggen: Doe Maar!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Over Sylvia Dijkstra

Mijn naam is Sylvia Dijkstra, 33 jaar. Ik woon samen met mijn kat in Leeuwarden. Ik ben niet meer happy single. Mijn grote liefde woont namelijk gewoon 10 minuten verderop. Mijn liefde voor hen is groot, maar de liefde voor de persoonlijke ontwikkeling misschien nog wel groter!

Sinds ik de opleiding Pedagogiek heb afgerond in 2019 houd ik mij veel bezig met persoonlijke en professionele ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Tijdens deze opleiding ben ik erachter gekomen hoeveel invloed de opvoeding, onze omgeving, kansen en ervaringen hebben op onze ontwikkeling. Wat ik hierin nog belangrijker vind... Is de aandacht voor het vergroten en stimuleren van het zelfvertrouwen en authenticiteit van ieder individu. Zeker op jongere leeftijd mag daar de aandacht en tijd voor zijn! Alles begint bij jezelf durven zijn. Ik geloof dat je dan pas echt gelukkig kunt leven. Ik ben tenslotte van mening dat je oneindig veel kunt bereiken als je voldoende zelfvertrouwen hebt.

Dit is de reden waarom ik graag mijn steentje bij wil dragen binnen deze stichting. Stichting Doe Maar! zet zich in om jongeren de kans te geven om authentieke, kunstzinnige, artistieke, bijzondere en eigen ideeën te laten groeien en dat door middel van projecten.
Het concept spreekt mij aan omdat het op alle vlakken bij zal dragen aan de ontwikkeling van ieder persoon die samen gaat werken met de stichting. Je gaat nooit met lege handen naar huis, want je leert altijd wel iets! (Ik dus ook)

Ik ben blij dat Julia mij heeft gevraagd om aan te sluiten bij dit team. Wie weet komen wij elkaar eens tegen en trek dan zeker eens aan mijn mouw. Ik ben altijd wel in voor een praatje. Tot snel!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Over Hans Westerhof

Mijn naam is Hans Westerhof en ik ben de ontwerper van deze mooie website. Ik ben blij dat ik samen met het team zo mijn steentje bij kan dragen.

Dit zal sluiten in 0 seconden